Kompensacje przyrodnicze

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem inwestorów na usługi związane z kompensacjami przyrodniczymi postanowiliśmy włączyć część z nich do naszej oferty.

Zajmujemy się między innymi ochroną płazów i roślin wodnych, drzew dziuplastych, tworzeniem gniazd, a także innymi usługami w zależności od potrzeb. Szczegółowe oferty sporządzamy po otrzymaniu szczegółowego zapytania ofertowego.

Bliższych informacji udziela Justyna Bielawska tel. 0 607 09 25 22