Porządkowanie terenu

Specjalizujemy się w porządkowaniu terenów będących w trakcie realizacji nowej inwestycji. Zapewniamy:

  • zamiatanie,
  • usuwanie i wywóz odpadów,
  • mycie kół wyjeżdżających z placu budowy samochodów,
  • grodzenie terenu,
  • przetykanie studzienek burzowych.

Podejmiemy się realizacji innych niestandardowych usług - wszystko po to by usprawnić realizację projektu i odciążyć kierownika projektu.